Mijn pup pakt alles van straat

Wij mensen vinden het vies of zijn overbezorgd dat de pup het opeet. Daarom nemen veel mensen het van de pup af of corrigeren de pup voor het pakken van een voorwerp van de straat.

 

 

 Dit is ook omdat je aandacht geeft en negatieve aandacht is ook aandacht.  Hierdoor door krijgt de pup een vervelende ervaring en probeert jou als baas te vermijden. In het ergste geval eet hij het snel op. In een nog later stadium zal de pup zich verdedigen door te grommen.

 

Wat kan je doen als het gevaarlijk is wat de pup pakt?

 

Als het echt gevaarlijk is, dan kan je je pup bij je lokken en ruilen. Heb je het al regelmatig afgepakt of vaak het woord “los” gebruikt kan het ook zijn dat hij niet meer loslaat omdat hij je niet vertrouwt. Vertrouwt hij je wel dan zal hij het zeker willen ruilen.

 

Zeg hoog “kijk is” dan spugen ze het 9 van de 10 keer weer uit. Als je dit van begin af aan inzet stoppen ze er vaak mee.

 

Als je onderweg iets ziet liggen waarvan je zeker weet dat je pup het gaat pakken dan kan je hem er bij weghouden door hem te lokken. Er zijn nog andere manieren dan lokken maar dat is per pup verschillend;

 

 Vraag het mij gerust.  

Redenen waarom een hond kan bijten

Een hond die bijt, een schrik voor iedere hondeneigenaar. Maar hoe is het eigenlijk voor onze honden?

 

Bijten is voor een hond een communicatiemiddel en bijvoorbeeld een manier om te zorgen voor de eigen veiligheid. Ook kan het een manier zijn om een prooi te vangen of te doden. Van oorsprong is bijten dus noodzakelijk voor de overleving van een hond. Feit is dat, hoezeer bijten ook ongewenst gedrag is voor ons als mensen, het voor jouw hond natuurlijk gedrag is.

 

De ene hond zal eerder overgaan tot bijten dan de andere hond. Dit heeft onder andere te maken met het karakter en de genen van de hond. Een labrador bijvoorbeeld, is oorspronkelijk gefokt om een prooi te ‘retrieven’ (de prooi terugbrengen naar de jager). De bedoeling hierbij is dat de labrador de prooi intact laat, en er dus niet te hard in bijt. Een hond die oorspronkelijk gefokt is om een prooi te doden, zal misschien wat eerder geneigd zijn tot bijten. Uiteraard is dit per individu verschillend en ook afhankelijk van de omstandigheden waarin de hond zich bevindt en opgroeit.

 

Naast genen en karakter, heeft ook de situatie invloed of een hond wel of niet zal overgaan tot bijten. Elke hond kan bijten, en elke hond zal dit ook doen, mits hij/zij zich dusdanig bedreigd voelt en denkt niet meer anders te kunnen. Ook hiervoor geldt: de ene hond voelt zich sneller bedreigd dan de andere. De ene hond gaat eerder over tot de vluchtmodus bij dreiging, terwijl de andere hond eerder overgaat tot de aanvalsmodus.

 

Verschillende functies van bijten

 

Bijten kan voor een hond verschillende functies hebben en er kunnen verschillende redenen zijn voor een hond om te bijten. De reden is afhankelijk van de situatie waarin jouw hond zich op dat moment bevindt en hoe jouw hond deze situatie ervaart.

 

Je hond kan bijten:

 

·        Als pup, bij het wisselen van de tanden. Je pup bijt om verlichting te vinden voor het vervelende gevoel in zijn/haar mond.

 

·        Als pup, om de wereld te ontdekken en te leren wat je bijvoorbeeld met bepaalde voorwerpen kunt.

 

·        Vanuit spel. Heb je weleens goed opgelet als honden met elkaar spelen? Vaak spelen zij met hun monden open en met lichte bijtjes. Veel pups, die pas het nest verlaten hebben, weten nog niet beter en proberen op deze manier ook met hun nieuwe eigenaren te spelen (dit tot grote ergernis van veel nieuwe puppyeigenaren).

 

·        ‘Liefdesbeetjes’. Ken je dat, van die kleine zachte knabbeltjes in je arm, die soms toch venijnig aan kunnen voelen? Honden doen dit vaak als ze dicht bij je zijn als teken van verbondenheid.

 

·        Vanuit vreugde. Soms kunnen honden kunnen zo blij zijn dat ze met hun emoties bijna geen weg meer kunnen. Dit kan zich uiten in licht bijtgedrag. De ene hond kan in zo’n situatie gaan blaffen, de andere rent heen en weer, en de volgende vertoont licht bijtgedrag (bijvoorbeeld om iemand te begroeten die ze al lange tijd niet meer hebben gezien).

 

·        Vanuit angst. Hierboven schreef ik het al, als je hond zich in het nauw gedreven voelt, kan hij proberen te zorgen voor zijn eigen veiligheid, door zijn aanvaller/belager te bedreigen of aan te vallen. Vaak geven honden eerst waarschuwingssignalen. Deze zijn bedoeld om de aanvaller af te schrikken of op afstand te houden. Wordt er niet naar deze waarschuwingssignalen geluisterd en blijft de dreiging bestaan, of komt deze zelfs nog dichterbij, dan kan jouw hond op een gegeven moment (in zijn/haar ogen) niets anders meer doen dan bijten.

 

·        Vanuit boosheid of frustratie.

 

·        Om een prooi te doden.

 

 

Hoe herken je nu welke van bovenstaande redenen op jouw hond van toepassing zijn?

 

Als eerste is het belangrijk altijd te kijken naar de context waarin dit gedrag zich voordoet. Als voorbeeld: bijt jouw hond zachtjes in de arm van bekend bezoek, of gromt en bijt jouw hond naar een onbekende indringer in jouw huis.

 

Ten tweede is het belangrijk te kijken naar de lichaamshouding en lichaamskenmerken van jouw hond. Hoe is de staartdracht van jouw hond, wat is de stand van de oren? Is er sprake van stresssignalen (zoals bijvoorbeeld: je hond likt met zijn tong zijn bovenlip af, of laat oogwit zien). Zijn de haren op de rug van jouw hond overeind?

 

Honden hebben net zoals wij emoties. Deze emoties zetten je hond aan tot acties (of juist niet). Om te weten wat voor emoties bij jouw hond een rol spelen, is het heel raadzaam je te verdiepen in hondenlichaamstaal.

 

Door te kijken naar de lichaamstaal van je hond en door alert te zijn op vroege tekenen van ongerustheid/angst/geïrriteerdheid/frustratie en dergelijke bij je hond, kun je escalaties vaker voorkomen. Bovendien weet je dan beter hoe jouw hond bepaalde situaties ervaart en bij welke prikkels jouw hond begeleiding /oefening of veiligheidsmaatregelen nodig heeft.

 

 

Hoe zie je het verschil tussen spelen en agressie bij honden onderling?

 

Wanneer honden samen spelen kan dit er voor eigenaren soms uit zien als agressie. Andersom kan het ook, eigenaren denken dat hun honden leuk samen spelen, maar voor een (of meerdere) honden is de situatie niet prettig.

 

Hoe herken je het verschil tussen vechten en stoeien? Ook hiervoor geldt, let op de lichaamshouding en context. Zijn de honden bekenden van elkaar, zie je spanningssignalen of tekenen van stress? Spelen de honden vooral met hun mond open, zonder echt te happen naar elkaar, of pakken ze elkaar stevig vast? Bijt de ene hond steeds in de andere, of gaat het om en om? Hoe reageert de hond die gebeten wordt? Probeert deze weg te komen of zoekt hij/zij de andere hond zelf op?

 

Ook de mate van spanning in het lichaam van je hond is veelzeggend. Beweegt het lichaam van jouw hond losjes, of is het strak gespannen. Is er sprake van een verstarde houding, met ogen die zich strak op de andere hond focussen? Of is er misschien juist sprake van een brede kwispel waarbij het hele lichaam van je hond meebeweegt? Ogen die staren of ogen met een ‘zachte blik’? Kijkt je hond recht naar ‘de tegenstander’, of juist niet?

 

Wat er voor ons als eigenaren heftig uit ziet, hoeft voor jouw hond niet zo te zijn. Wanneer wij open monden en tanden zien, kan dit erg angstaanjagend lijken. Maar voor jouw hond kan dit hele normale hondse communicatie zijn.

 

Om te weten of er sprake is van spel tussen honden onderling kun je ook letten op kenmerken die bij goed hondenspel horen:

 

·        Maken de honden uitnodigingen tot spel naar elkaar (bijvoorbeeld de spelboog, waarbij je hond door de voorpoten zakt, maar de achterkant omhoog blijft).

 

·        Is er sprake van verschillende vormen van spel? Wordt stoeien afgewisseld met rennen bijvoorbeeld.

 

·        Is er sprake van rolwisselingen tussen de honden? Rennen de honden om en om achter elkaar en wordt niet de ene hond alleen maar achternagezeten door de andere? Ligt de ene hond niet alleen maar onder de andere, zonder er onderuit te kunnen?

 

·        Wanneer er sprake is van fysieke ongelijkheid tussen de honden: past de grotere/zwaardere hond zich aan, om een gelijkwaardige spelpartner voor de kleinere hond te zijn (bijvoorbeeld door op de grond te liggen, terwijl de kleine hond staat)?

 

Mocht je twijfelen of er wel sprake is van spel dan kun je dit spel het beste even onderbreken en kijken of beide honden naar elkaar terug willen, of dat juist een van de honden (of beiden) liever de andere kant opgaan.

 

 

Schade door bijten

 

Een hond die agressief bijt kan ernstige schade aanrichten. Honden hebben flinke tanden en de verwondingen die ze kunnen aanbrengen kunnen erg heftig zijn. Wanneer je een hond hebt die bijt is het verstandig deskundige hulp in te schakelen en niet zomaar zelf aan te blijven modderen.

 

 

Wat kun je wel zelf doen wanneer je een hond hebt die bijt?

 

Als eerste dien je na te gaan hoe je de situatie veilig kunt houden. Veilig voor degene die mogelijk gebeten worden, maar ook veilig voor jouw hond. Zorg dat jouw hond niet in situaties terecht komt die te spannend of bedreigend voor hem/haar zijn.

 

Wat je zeker niet moet doen is je hond straffen. Bijt jouw hond bijvoorbeeld omdat hij/zij zich bedreigd voelt, dan zal jouw hond zich niet beter gaan voelen als jij boos op hem wordt. Sterker nog, je verergert misschien zelfs het gedrag. Wat jouw hond nodig heeft is veiligheid. De dreiging moet weggehaald worden bij jouw hond en jouw hond heeft hulp nodig om zich minder bedreigd te voelen. Zodat dit soort situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

 

Bijt jouw hond vanuit boosheid of frustratie, ook dan is boos worden of straffen geen goed idee. Boosheid met boosheid bestrijden levert nooit een positieve uitkomst op. Jouw hond heeft goede begeleiding nodig om anders met deze situatie om te leren gaan of jouw hond heeft het nodig om niet in deze situatie terecht te hoeven komen.

 

Maar ook als je hond bijt vanuit spel of sociaal contact, is straffen een slecht idee. Je hond wil met je spelen (hij/zij weet alleen nog niet goed hoe). Je hond wil bij je zijn. Om daarvoor bestraft te worden is erg onlogisch en kan de band tussen jou en jouw hond beschadigen. Bovendien kan dit het vertrouwen, wat jouw hond in jou heeft, ernstig verminderen. Een hond die bijt vanuit spel moet geleerd worden dat spelen met mensen bijvoorbeeld alleen met speeltjes gebeurt. Of je hond moet bijvoorbeeld begeleid worden bij het rustig begroeten van bezoek.

 

Bestraffen is dus geen goed idee, aan de slag met de oorzaak van het gedrag wel (bijvoorbeeld werken aan de angst die deze agressie veroorzaakt). Aanleren van ander gedrag, wat wel passend is in onze mensenmaatschappij en waar jouw hond zich ook goed bij voelt. En te zorgen voor een veilige omgeving voor jouw hond, waarin heftige emoties zoals hevige angst, frustratie of boosheid, niet voor hoeven te komen.

 

 

Credits

 

Dit artikel is geschreven door Sylvia Aerts, gediplomeerd gedragsdeskundige.

 

Scherpe puppytandjes kunnen hard bijten

Als er één ding is waar iedere begeleider het over heeft wanneer het over puppy’s gaat dan is het bijten. Het liefst wil je je puppy het bijten zo snel mogelijk afleren. Die scherpe tandjes die gemakkelijk in je vel en je kleding blijven hangen. Tandjes die, wanneer ze je vast hebben, maar moeilijk loslaten en waardoor kinderen en menig volwassene toch echt wel een beetje huiverig wordt voor puppymondjes. Vele begeleiders roepen na de eerste twee weken volmondig: ik zal blij zijn als alle tandjes gewisseld zijn. Maar ja, moet je daar wel meteen om wensen? Hoe kun je een pup het bijten afleren?

 

Tijd om eens wat licht te schijnen op het onderwerp puppytandjes en bijten. Waarom zijn tandjes zo scherp? Waarom bijten die pups toch zo makkelijk en veel? En vooral: hoe kun je de puppy het bijten afleren? Laten we eens beginnen bij het begin.

 

Een korte uitleg over het ontstaan van het gebit en het wisselen. Een pup wordt tandloos geboren. Eerst zal er een melkgebit doorkomen en in een later stadium zal dit melkgebit gewisseld worden voor het definitieve of volwassen gebit.

 

De eerste tanden die doorbreken zijn de hoek- en snijtanden, deze verschijnen op de leeftijd van drie tot zes weken. De puppykiezen breken door tussen de vijf en zes weken. Dit melkgebit van pups is echt vlijmscherp. De tanden zijn echte naaldjes die meteen in je huid graven en die je echt wel goed voelt.

 

Het wisselen van de tanden start bij pups rond de leeftijd van drie maanden. Tegen de tijd dat de hond zeven maanden oud is, zijn alle puppytanden vervangen door definitieve. Deze ‘grote honden’ tanden zijn minder puntig en voelen dan ook heel anders aan op je huid.

 

 

Waarom zijn die puppy tandjes zo scherp?

Wanneer een puppy in huis komt, leer je al heel snel dat pups hele scherpe tandjes hebben. Ben je regelmatig op puppybezoek geweest bij de fokker, dan ben je daar al eerder achter gekomen. Die vlijmscherpe tandjes zijn er om een tweetal redenen.

 

 ·        De tandjes komen door rond de tijd dat de moeder de pups gaat afspenen. De pups gaan dan langzaam over op vaster voedsel. De tandjes zijn dus nodig om het eten te verwerken maar ze hebben nog een ander doel. Het drinken van de pups gaat pijn doen vanwege de tandjes, wat ervoor zorgt dat de teef het drinken eerder onderbreekt door weg te lopen of minder vaak toe te staan dat er gedronken wordt.

 

·        De tweede reden is dat de pups door middel van deze scherpe naaldjes leren hoe ze met hun gereedschap moeten omgaan: hun volwassen gebit. De pup leert op verschillende manieren wat bijten met zijn tanden betekent. In het nest hebben de pups geleerd hoe hard ze een broertje of zusje kunnen bijten, voordat er een reactie komt. Bijt je te hard in een nestgenoot dan kan er een gil of snauw volgen. “Als je niet leuk kan spelen dan maar niet spelen”.

 

  

Bijten is leren

Bij jou in huis zullen zij ook hun tandjes gaan uitproberen. Pups ontdekken de wereld met hun mond en daardoor zullen ze in van alles en nog wat bijten. De voornaamste les die ze moeten leren met deze scherpe tandjes, is met hoeveel kracht ze kunnen en mogen bijten. Deze scherpe tandjes kunnen wel krassen veroorzaken, maar in combinatie met nog niet volgroeide kaak- en kopspieren zullen ze nog niet in staat zijn hele serieuze verwondingen toe te brengen (ze kunnen je vinger er niet af bijten). En dat is dus ook de reden dat die tandjes er zijn.

 

Ondanks de nog niet volgroeide spieren komt een beet van puppytandjes wel behoorlijk aan bij de ontvanger. Deze ontvanger, een andere hond of jij als begeleider, zal reageren wanneer de pup te hard bijt. Er volgt voor je pup een consequentie op het bijten.

 

 

Afleren van bijten door gevolg

Wat als er geen consequentie volgt? In dat geval reageren de meeste pups door nog harder of nog langer door te gaan met bijten. Pups zoeken echt een grens met hun bijten. Ze moeten leren wat wel en wat niet mag. In gesprek gaan met een pup over het bijten is dan ook lastig. Wanneer je probeert je pup tot kalmte te manen  zal je pup nog steeds op zoek zijn naar die grens en toch maar harder proberen te bijten want schijnbaar mag en kan dat nog.

 

 

Bijten en een bijtrem.

De consequentie die volgt op het bijten is dus belangrijk, daar leren pups van. In het nest loopt een broertje of zusje bij hem weg wanneer er te hard gebeten wordt. In spel met ons mensen zoekt een pup ook naar duidelijke grenzen.

 

Deze grenzen kun je aan je pup uitleggen door het spel te staken; combineren met het zeggen van ‘AU’ en weg te lopen als er te hard gebeten wordt.

 

Wanneer je dit consequent toepast, leert je pup wat te hard bijten is. Maar dan ben je er nog niet helemaal. Je kunt je pup een goede bijtrem aanleren. De moeder van de pups en nestgenoten onderling zijn daar al mee bezig geweest in de periode dat de pups nog in het nest zijn. Maar jullie als begeleider kunnen daar dus mee verder gaan.

 

Extra tips om het bijten af te leren

Om je pup een bijtrem aan te leren kun je de volgende stappen doorlopen:

 

1.     Maak een indeling van de hardheid van het bijten van je puppy dan kun je beginnen met afleren.

4 = heel hard, je huid gaat kapot en er komt bloed bij kijken,

3 = hard waarbij je huid indeukt, maar wel heel blijft,

2 = stevige druk,

1 = bijna geen druk met tanden op je huid.

 

2.     Je reactie op bijten is altijd hetzelfde ongeacht waar je bent in het proces.

 

3.     Zorg ervoor dat je overal speelgoed hebt liggen, waar je zelf makkelijk bij kunt. Het speelgoed mag niet te klein zijn. Je moet samen met je pup makkelijk het speelgoed vast kunnen hebben zonder dat het puppymondje je hand aanraakt. Een pluche beest is een betere optie dan een bal. Leg niet teveel op de grond voor de pup. Dan weten ze niet meer waarmee te beginnen. Wissel regelmatig om dan is het weer interessant,

 

4.     De eerste vijf dagen ga je alleen maar reageren op beten die in categorie 4 ingedeeld kunnen worden. Je zegt op hoge toon  ‘AU’, biedt een speeltje aan en staat op en loopt weg bij je pup. Geen gesprekken voeren, niet vastpakken, geen gepiep, maar gewoon weglopen.

 

5.     In die eerste vijf dagen zul je ook vaak beten van kracht 3 of 2 ervaren. In deze gevallen ruil je je huid om voor het speeltje.

 

6.     Na die eerste vijf dagen ga je merken dat je minder kracht 4 beten zult voelen. Dan ga je op kracht 3 beten hetzelfde reageren als kracht 4: je zegt ‘AU’ biedt het speeltje aan en loopt weg. Wanneer je geneigd bent harder te roepen of te gaan piepen bij het zeggen van ‘AU’, loop dan gewoon weg zonder iets te zeggen.

 

7.     Na tien dagen merk je dat ook de kracht 3 beten verminderd zullen zijn net als die van categorie 4. Nu is het de tijd om ook op de kracht 2 beten op dezelfde manier te reageren. Na twee tot drie weken zul je merken dat je pup voornamelijk zonder druk je handen, armen of voeten zal vastpakken (kracht 1) en nog maar heel sporadisch harder.

 

8.     Blijf dit recept volhouden tot je pup alleen nog maar zachtjes bijt: je hebt effectief een goede bijtrem aangeleerd.

 

9.     Leer het commando zachtjes aan.

 

 

Blijf consequent

Door de duidelijke consequentie van bij je pup weglopen aan te hard bijten te koppelen, leer je je pup een bijtrem aan. Houd de speeltjes bij de hand wanneer de pup al zachter bijt, dan kun je ruilen of samen even spelen zonder het harde bijten.

 

De bijtrem is belangrijk zodat je pup leert hoe hard hij in jou of andere mensen mag bijten. Dat klinkt een beetje raar, maar het is wel een belangrijke les. Je kunt de grens van hard bijten steeds iets lager leggen, ofwel je kunt langzaam je pup leren steeds zachter te bijten. Op die manier leert je pup heel precies zijn mond en tanden te gebruiken en leert hij ook dat hij in mensen niet hard kan bijten. Tegen de tijd dat je pup zijn tanden heeft gewisseld zal hij alleen nog maar zachtjes je handen of armen vastpakken.

 

 

Hoe lang duurt het?

Het aantal dagen staan niet helemaal vast, het duurt zolang als het duurt. Merk je dat je echt helemaal geen vooruitgang hebt de eerste week dan is het raadzaam om met de les op de hondenschool mij te vragen om je te helpen. Let wel: je pup leert niet in zo korte tijd om altijd zachtjes te bijten maar je zult wel moeten merken dat je pup al iets vaker minder hard bijt.

 

 

Waarom je pup een bijtrem aanleren en niet afleren te bijten?

Het klinkt misschien raar dat we de pup wel laten bijten en dat we dat bijten alleen maar zachter willen hebben. Waarom niet gewoon de hond leren om helemaal niet te bijten? Honden hebben nu eenmaal maar een beperkt aantal opties als gereedschap: hun voorpoten en hun gebit. Dat gebit leren ze al op jonge leeftijd heel precies te gebruiken zoals hierboven beschreven is. Door ze te begeleiden in hoe zachtjes ze ons mogen of kunnen vastpakken geven we ze extra vaardigheden met hun gebit.

 

 

Bijten hoort erbij

In geval van nood, ernstige schrik of pijn kan een hond uitvallen, of zelfs bijten. Dat hoort nu eenmaal bij het normale gedragsrepertoire van honden. Door je pup een bijtrem aan te leren, bouw je eigenlijk een veiligheidsmechanisme in. Honden die een duidelijke bijtrem aangeleerd hebben, weten hoe hard ze in iets kunnen en mogen bijten. Wanneer de hond heeft geleerd heel zachtjes te bijten of vast te pakken zal er meer kans zijn dat een beet, ook bij een schrikreactie, gedoseerd is.

 

Ze pakken je hand of arm misschien wel vast, maar laten hem ook direct weer los. Het is uiteraard nog steeds pijnlijk, maar de schade zal minder groot zijn dan wanneer je hond geen bijtrem heeft geleerd. Leer je je hond aan dat hij helemaal niet aan je mag zitten met zijn bek, dan zal hij ook niet weten met welke kracht hij iets duidelijk kan maken en loop je het risico dat de beet in een schrikreactie erg hard is.

 

 

Wat als de pup doorgaat met bijten?

Het kan zijn dat weglopen alleen niet voldoende is en dat ruilen voor een speeltje ook niet resulteert in meer rust. Sommige pups zijn volhardend of zo opgewonden dat ze niet kunnen stoppen. Ze rennen dan achter je aan en gaan in je broek of veters hangen. Er zijn hiervoor een aantal oplossingen en deze zullen zeker helpen bij het opvoeden van de puppy en bij afleren van het bijten.

 

 

Management

Je kunt ervoor zorgen dat je traphekjes hebt gemonteerd naar de opening van de keuken of de gang. Daar kun je zelf doorheen en de pup kun je dan aan de andere kant laten. Een andere optie is om de pup rustig weg te zetten in zijn bench of in een puppyren. In de gang of bijkeuken achter een hekje kan uiteraard ook. Waar het om gaat, is dat je pup even een time-out krijgt. Je ontneemt je pup de mogelijkheid om alsnog in je kleding te gaan hangen of helemaal als een wervelwind om je heen te blijven stuiteren. Daar wordt je pup namelijk niet rustiger van. De time-out is simpelweg een korte periode van één of twee minuten waarin je pup de tijd krijgt om te kalmeren en jijzelf als begeleider ook. Het kan nogal heftig gaan met sommige pups en dan is een kopje thee of koffie zetten een prima manier om zelf rustig te blijven.

 

 

Dolle 5 minuten

Het kan gebeuren dat pups een moment op de dag hebben dat ze even helemaal los gaan. Bij sommigen is dat een beetje rennen en spelen en dat is prima. Maar voor sommige pups ziet het er heel anders uit. Ze kunnen helemaal wild worden en in je broek of handen gaan hangen zonder aanspreekbaar te zijn. Vaak gebeurt dit op ongeveer een vast moment van de dag en vaak is dat ergens tussen 4 uur in de middag en 7 uur in de avond. Die enorme spreiding van tijd hangt samen met de verschillende dagritmes die mensen hebben. Dit komt door overprikkelen en of te weinig slaap van de pup.

 

 

Vermoeidheid

Wanneer je pup aan het eind van de middag onaanspreekbaar lijkt te worden dan is heel vaak de oorzaak vermoeidheid. De dag is best lang voor een pup en ze hebben al veel gedaan. Niet alle pups slapen voldoende gedurende dag en bij veel mensen begint de drukte in huis vanaf een uur of 3 in de middag. Kinderen komen thuis, werkdag is klaar en reuring in de tent. En dan die pup die als een kleine piranha er doorheen rent. Wat dan te doen? Naar bed met de pup.

 

 

Te veel prikkels

Het is vaak gewoon teveel qua prikkels op deze momenten. Je bijtremtraining gaat ook niet echt zoden aan de dijk zetten wanneer je pup over zijn grenzen van prikkelverwerking en vermoeidheid heen zit. Tijd voor bed dus: in een puppyren, bench of keuken met een lekker gevulde KONG of een ander kauwspeeltje. Op die manier kan de pup wel ergens in bijten om af te reageren maar veelal zie je dat de pup binnen een paar minuten in slaap valt. Rust voor de pup en rust voor jou als begeleider.

 

 

Een puppy bijten afleren: de do’s en don’ts.

 

Niet straffen

Er zijn verschillende oplossingen in omloop die ongeschikt zijn om het bijten bij puppy’s af te leren. Wanneer een aangedragen oplossing het toedienen van een pijnprikkel aan de pup inhoudt, is deze oplossing ongeschikt. Wanneer de oplossing het vastklemmen van de puppymond of zelfs het puppylijf inhoudt, dan is deze ook ongeschikt. Onthoud dat pups alles(!) moeten leren. Ook wanneer ze spelen met andere honden, zijn ze aan het leren hoe hard ze mogen duwen, trekken en bijten. Bij ons als huisgenoot en begeleider is dat niet anders. De pup is aan het leren. Dit leren hoeft niet gepaard te gaan met pijn. Duidelijke consequenties die altijd hetzelfde worden toegepast, geven voldoende duidelijkheid.

 

Houd het rustig

Speel geen ruwe spelletjes met je pup voordat je pup een goede bijtrem heeft aangeleerd. Wanneer je pup nog geen goede bijtrem heeft, zullen dit soort spelletjes leiden tot teleurstelling aan twee kanten. Jij als begeleider met pijnlijke en misschien wel bebloede armen en/of handen en de pup omdat je boos wordt of hem pijn doet als ‘terugbetaling’ dat hij jou pijn heeft gedaan. Ruwe spelletjes als worstelen zijn leuk om met volwassen honden te spelen, wanneer ze een goed begrip hebben van de bijtrem. Ze zullen dan hun beet doseren waardoor het spel van beide kanten leuk is en blijft.

 

Kies geschikt speelgoed

Speel met speelgoed dat lang of groot genoeg is zodat je pup niet meteen in je handen hangt, bijvoorbeeld een groot pluchen beest of een lange vlecht van fleece materiaal. Op die manier kun je leuk spelen zonder dat het meteen om bijtrem gaat. Tuggen mag prima in deze fase omdat het tuggen is aan speelgoed. Door groot of lang speelgoed te gebruiken kun je de puppytandjes goed vermijden en leert de pup in het speelgoed te bijten en niet in jou tijdens spel.

 

Let op kinderen

Laat kinderen niet zonder toezicht spelen met je pup. Kinderen kunnen niet goed aangeven wanneer een puppy te hard bijt. In een staat van opwinding zal de pup geen bijtrem meer kunnen hanteren of leren. Het kind zal in tranen eindigen en de pup krijgt hoogstwaarschijnlijk de schuld, terwijl ook de pup een baby is en het allemaal nog moet leren. Ga voor succes en leer je pup een goede bijtrem aan, zonder dat hij in situaties wordt gebracht waar het heel snel mis kan lopen met het leerproces.

 

 

 

Deze tekst is bewerkt vanuit het boek Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans – Deel 1: Elke pup een goede start. In dit boek wordt o.a. het afleren van bijten bij puppy’s besproken.

 

Tips voor honden op warme honden

Honden kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen. Behalve in hun voetzooltjes hebben ze nergens zweetklieren. Honden hebben het dan ook snel warm dus zorg er voor dat uw hond bij warm weer een plek in de schaduw heeft. Laat hem of haar dan ook nooit achter in een auto of een warme tent/caravan!

 

Hierbij nog een aantal tips die uw hond helpen een warme zomer dag door te komen:

•             Zorg, vanzelfsprekend, voor voldoende vers drinkwater.

•             Als uw hond van zwemmen houdt dan is dat een prima manier om af te koelen. Let wel op dat uw hond niet teveel water binnenkrijgt, bijvoorbeeld doordat hij urenlang in het water speelt, want heel veel water drinken kan tot watervergiftiging leiden!

•             Honden niet laten zwemmen in water met blauwalg, blauwalg is giftig!

•             Er zijn speciale koelteproducten zoals een koeltematje of koelte-halsband Deze producten zijn erg handig voor bijvoorbeeld een autoritje of voor warmtegevoelig rassen zoals kortneuzige honden. Gebruik deze koelteproducten alleen onder toezicht want het materiaal is giftig, uw hond mag hier dus niet op kauwen.

•             Ook honden kunnen verbranden. Smeer dunbehaarde plekken in met zonnebrandcrême.

•             Plan wandelingen aan het begin of eind van de dag en fiets niet met uw hond als het een zeer warme dag is.

•             Asfalt kan in de zomer heel heet worden, probeer asfalt, te vermijden.

 

 

Vechtende honden wat (niet) te doen

 

Altijd enorm vervelend en schrikken, vechtende honden. Wat kun je doen?

 

·        Hoe kun je een gevecht voorkomen om je hond te beschermen?

 

·        Wat zijn de signalen?

 

·        Hoe kun je een gevecht stoppen voor het te laat is?

 

 

Wat is een gevecht?

Ook honden kunnen af en toe flink tegen elkaar snauwen en chagrijnig doen. Ze zijn dan prikkelbaar en kunnen niet veel van de ander verdragen. Het is voor ons niet prettig om honden naar elkaar te zien grommen of uithalen. Een ruzie kan heftig overkomen, maar ook weer gauw voorbij zijn.

 

Ian Dunbar: Most dogs have frequent disagreements and arguments, and on occasions resort to scrapping noisily, but only extremely rarely does one dog severely harm another. Whereas it is unrealistic to expect dogs never to squabble, it is perfectly realistic to raise and train dogs to never hurt each other when fighting.

 

Gerdine van der Linden: Vaak zijn veel gevechten een hoop herrie met geen tot weinig schade en voorbij in enkele seconden. Dan is het een kwestie van je hond bij je roepen en weg te gaan. Let wel op, dat je de wandeling positief afsluit. Straffen heeft geen zin. Laat de hond veel snuffelen om de schrik te laten wegzakken. En thuis een goed bot om even bij te komen.

 

Een ruzie tussen honden is zo voorbij, maar bij een gevecht waarbij honden elkaar niet meer loslaten is de afloop anders. De schade kan enorm zijn, zeker als de een de ander bijvoorbeeld bij de keel heeft gegrepen.

 

 

Gevecht voorkomen tijdens het wandelen

Het kunnen lezen van lichaamstaal bij honden is essentieel. Wees altijd alert als je in een omgeving bent met loslopende honden en zorg ervoor dat je hond in jouw nabijheid blijft, want als je hem uit het oog verliest en hij dan wordt aangevallen, dan ben je misschien te laat met ingrijpen. Zie je tijdens een wandeling een hond die fixeert op jouw hond? Heeft de andere hond een verhoogde houding, een gespannen lijf, een gespannen staart en rechtopstaande haren op zijn rug? Haal je hond dan zo snel mogelijk uit de situatie. Je kent de andere hond niet en de signalen duiden erop dat hij mogelijk iets van plan is. Geen risico nemen dus.

 

Arvid van Putten: Ik zie regelmatig dat mensen al bellend hun hond uitlaten. De hond weet dit en gaat zijn eigen weg. Veel problemen kunnen voorkomen worden door de telefoon gewoon in de zak te laten. Ook het checken van apps valt onder de categorie bellen.

 

Komt er een hond op jou en je hond afgestormd?  Ga tussen beiden staan en probeer het (oog)contact tussen de honden te blokkeren. Het kan helpen jezelf groot te maken, desnoods met je armen omhoog, en de andere hond met indringende, luide stem weg te sturen. Wat ook kan helpen is om voertjes op de grond te strooien voor de aankomende hond. Als hij deze gaat opeten, geeft dat jou wat tijd om met je hond vertrekken. Dit werkt echter alleen bij een hond met lage motivatie om te vechten. Een hond die er echt voor wil gaan, laat zich helaas niet afleiden en zal helaas op zijn doel afgaan.

 

 

Spelende honden

Spel tussen honden kan omslaan in agressie. Beëindig het spel zodra je spanning ziet ontstaan tussen de honden.

 

Betreft het jouw hond die vaak een gevecht start? Neem dan de verantwoordelijkheid en houdt hem aangelijnd en leer je hond desnoods een muilkorf aan voor die situaties waar het eventueel mis kan gaan. Het is raadzaam de hulp van een gedragstherapeut in te schakelen om met dit probleem aan de slag te gaan.

 

 

Gevecht binnenshuis voorkomen

Meerdere honden in één huishouden die regelmatig vechten vergen veel management. Patricia Spee, gedragsdeskundig heeft een aantal tips:

 

1.     Inschakelen van een gedragstherapeut om probleem aan te pakken.

 

2.     Honden apart en kalm begroeten zonder veel ophef.

 

3.     Apart eten geven, zodat er geen strijd over voer ontstaat.

 

4.     Geen opwinding veroorzaken tussen beide honden. Vooral bij trek- en stoeispelletjes oppassen en deze apart doen, uit het zicht- en hoorveld van elkaar.

 

5.     Geen van beiden straffen als de ander in de buurt is, de ander kan namelijk besluiten een handje te helpen en een gevecht beginnen.

 

6.     Bij in en uit de deur lopen, opletten met langs elkaar lopen voorkom spanningen.

 

7.     Stuur geen hond van een plek, terwijl de andere hond zich in de looproute bevindt. Ook dan kan een gevecht beginnen.

 

Verder is het van essentieel belang om te zorgen voor voldoende beweging en ontspanning. Ga lekker veel wandelen en geef je honden mentale uitdaging. Laat ze ook apart slapen en rusten na iedere activiteit.

 

Tip van Arvid van Putten: Als je honden hebt die in huis vechten, laat ze dan ook daar altijd een halsband om houden. Op die manier kan je veel makkelijker ingrijpen wanneer dat nodig is zonder dat je zelf in gevaar komt.

 

 

Jouw veiligheid

Tussen twee vechtende honden springen brengt veel risico’s met zich mee. Vaak worden de mensen die dit doen zelf ook gebeten, dus denk hier niet te licht over. Het is een risicovolle aangelegenheid waarbij jij ook behoorlijk gewond kan raken, waarmee de situatie alleen maar verergert.

 

 

Tips om een gevecht te beëindigen

Ten eerste is het belangrijk te realiseren dat er niet één pasklaar recept bestaat om honden uit elkaar te halen tijdens een gevecht. Het hangt van veel factoren af. Iedere hond is een individu dus iedere hond zal anders op een bepaalde interventie reageren. Ook de situatie is bepalend. Kennen de vechtende honden elkaar? Wat is de aanleiding van het gevecht? Waar vindt het gevecht plaats, thuis of in het park? Is het slechts en schermutseling of een gevecht om te doden? Zijn de honden al dan niet aangelijnd?

 

Onderstaande handelingen zijn dus slechts tips.

 

Bekijk het per situatie, welke middelen jij op dat moment kunt inzetten.

 

Ruimte geven

Majori Meijer: Geef vechtende honden ruimte. Indien de honden aangelijnd zijn: riemen loslaten, dit met name ook voor je eigen veiligheid!

 

Indien het een gevecht binnenshuis betreft, creëer dan indien mogelijk een vluchtroute (deur open zetten) zodat een van de honden kan vluchten naar een andere kamer als hij daar behoefte aan heeft.

 

Rustig blijven

Ga niet staan schreeuwen. Zorg ervoor dat eventuele omstanders ook rustig blijven. Paniek en geschreeuw kunnen het gevecht alleen maar aanwakkeren. Ga ook niet schoppen of op de honden inslaan, want daarmee verhoog je waarschijnlijk het adrenaline level en wakker je het gevecht alleen maar aan.

 

Gerdine van der Linden: Een van de belangrijkste dingen tijdens hondengevechten is dat je nooit geweld inzet. Geweld lokt geweld uit. Ga je de honden schoppen of slaan, dan zullen deze harder vechten en steviger vasthouden. Het werkt dus volledig averechts. Nooit doen!

 

Ingrijpen zonder aanraken

·        Indien het gevecht van milde aard is, een schermutseling, kan het soms helpen wanneer je wegloopt van de honden. Honden voelen zich vaak gesteund door hun baas. Zodra je wegloopt, valt die steun weg en komt je hond achter je aan.

 

·        Ook kan het in dergelijke gevallen helpen door je stem te verheffen (STOP!) of door de honden te laten schrikken. Je kunt een jas, deken of een emmer water over de honden gooien zodat ze gedesoriënteerd raken en loslaten.

 

Fysiek ingrijpen

 

* * * Zelfs voor ervaren professionals is dit gevaarlijk om te doen! Begin er dus niet zomaar aan! * * *

 

·        Als het gevecht gepaard gaat met veel agressie en de honden elkaar niet loslaten dan kun je fysiek ingrijpen om de schade te beperken en misschien zelfs een hondenleven redden. In je eentje twee of meerdere vechtende honden uit elkaar halen is erg gevaarlijk. Zorg ervoor dat je hulp krijgt, zodat je ieder één hond kunt grijpen.

 

·        Het minste risico loop je wanneer je de hond bij de achterzijde grijpt. Aangeraden wordt om beide achterpoten op te tillen. Je moet snel handelen, achteruit lopen en eventueel omdraaien zodat de hond de andere hond niet meer ziet en ook geen kans krijgt om jou te bijten.

 

·        Is het te gevaarlijk om de hond met je handen te pakken, probeer dan een riem onder de buik heen halen (bij de liezen) en omhoog trekken.

 

 Ga niet aan de hond trekken als deze zich heeft vast gebeten in de andere hond.

Hiermee vergroot je de schade bij de andere hond!

 

Gerdine van der Linden: Als je de honden aan de halsband uit elkaar wilt trekken, doe dit dan bij beide honden tegelijk. Doe je dat niet dan is de kans dat je gebeten word het grootst.

 

Schade beperken

Heeft een hond de andere hond vast en begint hij te schudden, probeer dan de kop van de bijtende hond stil te houden zodat hij niet kan schudden.

 

Breakstick

Heeft een hond zich zo hard vast gebeten in een andere hond, dan kun je een stok of stang gebruiken en deze tussen de kaken wrikken. De stok dien je aan de zijkant van de bek, bij de mondhoeken naar binnen te forceren, zodat deze aan de andere kant weer naar buiten komt. Draai de stok vervolgens zodat de kaken open gaan en de hond loslaat.

 

Noodgreep

Dit betreft geen diervriendelijk oplossing, dus zet dit niet klakkeloos in. Dit is alleen als laatste redmiddel in te zetten! Je kunt de keel van de bijtende hond dichtknijpen zodat hij flauw valt. Je kunt ook aan de halsband draaien zodat je de luchtpijp dicht knijpt. Let goed op, want je wilt de hond niet doden of een hersenbeschadiging laten oplopen. Zodra de hond iets verslapt en/of loslaat, kun je de hond wegtrekken van de andere hond.

 

De honden zijn uit elkaar. Wat nu?

Zodra je de honden uit elkaar hebt gekregen, niet meer loslaten en meteen aanlijnen. De kans is groot dat de honden weer als magneten op elkaar klappen. Zorg ervoor dat ze niet meer naar elkaar toe kunnen. Controleer beide honden op verwondingen en breng ze indien nodig naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek.

 

 

Conclusie

Patricia Spee: Resumerend het is altijd beter om spanningen vooraf op te merken en losloopregels in acht te houden zodat escalaties voorkomen worden. Als het dan toch fout dreigt te gaan probeer zo snel mogelijk te acteren en met stem in te grijpen. Vooral bij honden die goed gehoorzamen naar hun baas lukt dat. Bij honden die vechten als hobby hebben gaat het helaas vaak meteen mis en is het splitsen en vaak fixeren en loswrikken.

 

 

Credits

Dit artikel is tot stand gekomen met tips van hondenprofessionals op Facebook. Met name dank aan onderstaande gedragstherapeuten voor hun input:

 

·        Patricia Spee – kynologisch gedragstherapeut bij Animale

 

·        Majori Meijer – kynologisch gedragstherapeut, verbonden aan Dierenopvangcentrum Amsterdam

 

 

 ·        Arvid van Putten – hondencoach